ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرتولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتتولید دستگیره کابینتساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمان