طالبان از کشورهای جهان خواست سفارت‌هایشان را در کابل بازگشایی کنند