جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه بسته بندی پیلوپکآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …