بیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز …کارشناس سیار خودروآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …طراحی و تولید سیستم های برودتی …