پرتاب سمند پس از واژگونی به لاین مخالف بزرگراه یاسینی