تعمیر تلویزیون سونیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …