باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …تجهیزات نقشه برداری ومهندسی