تست ورزش NORAV آمریکا/آلماندستگاه سی ان سیفروش مادربرد کامپیوتر و لپ تاپاینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …