آغاز عملیات اجرایی 2 مدرسه از پروژه ده‌گانه آموزشی اتاق بازرگانی در استان