باربری ، اتوبار تهران / شرکت نوبهار …نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …نمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …