تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …آموزشگاه موسیقی آوادیسکپی و پرینت ارزانهدایای تبلیغاتی مدیرگیفت