مخالفت پلیس با برگزاری نمایشگاه پر مخاطب در نمایشگاه بین‌المللی تهران