تیم ملی بهترین بازیکن پورتو یعنی طارمی را در اختیار دارد