تسمه حمل بارفروش پلی آمیدکمپ ترک اعتیاد خانه دوست یاران … خرید و فروش سوله دست دوم و ساخت …