تولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتنازنین گشترک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …برس سیمی