طراح ، تولید کننده و مجری پوشش …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش کارتن پستیدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …