اخذ تضمینی اقامت اروپاساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …ماساژور و بادکش برقی هژنگ مدل HZ-MSG-2ثبت شرکت و برند صداقت