مجتمع فنی تهران-آموزش صفرتاصداستخدام …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختلباس کیلویی|استوک|عمده| تیم بیلیونی‌برند|BLBمیکسرمستغرق واجیتاتور