آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …لیست قیمت تیرچه پیش تنیدهخرید گوسفند زنده عید قرباندستگاه سلفون کش