فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …لباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیبازگشایی گاوصندوق.جابجایی گاوصندوق.بازگشایی …مدرس و مترجم زبان پرتغالی