معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتماندستگاه بسته بندینمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …