آموزشگاه زبان دانمارکی شرق تهراناستخدام و دعوت به همکاری در یک …گروه ساختمانی آروین سازهداکت اسپلیت و اسپیلت

رویارویی کیهانی دیروز و امروز / نمی‌توان نسخه ایران را برای شیعیان عراق و بحرین و نیجریه و یمن و افغانستان و... پیچید و آنان را تشویق به ستیز و ایستادگی همه‌جانبه برابر غرب و امریکا و نهادهای بین‌المللی کرد