خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …قالبسازی و پرسکارینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تعمیر تلویزیون ال جی

برکات کرونایی؛  کدام صنف‌ها در شرایط قرنطینه، فعالیت بیشتری داشتند؟ برخی از سوپرمارکت‌های بزرگ بین 10تا 30درصد افزایش فروش را تجربه کرده‌اند