ساخت و نصب انواع برج نوری ( روشنایی …دستگاه بسته بندیمیگلرد کامپوزیتفروش هاسکی مالاموت

تکمیل تجهیزات درمانی به اجبار کرونا؛ اغلب استان‌های کشور با توجه به احتمال بروز موج جدید کرونا زیرساخت‌های درمانی خود را به حالت آماده‌باش درآورده‌اند