فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …