میکردروم کارینا مدل LR830فنر های پیچشی و فنر فرمدارکار پاره وقت در منزل با گوشیفروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …