تیرچه استاندارداعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …دستگاه جت پرینتر

بعد ازکرونا؛ تقابل تازه واشنگتن و پکن