آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …سنین پلاستمجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی