شارژ کارتریج در محلنوار آلومینوم یا متالایز (نقره …یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …شرکت سرورنگ