موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …دستگاه اسکراب التراسونیک تاچ بیوتی …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …