قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …فروش سگ آپارتمانی ، یورکشایر

روزگار کسب‌وکارهای کرونازده؛ فعالان اصناف مختلف می‌گویند اگر تسهیلات دولت برای کمک به کسب‌وکارها زودتر پرداخت نشود، تعطیلی گسترده در راه است