کنترل از راه دور وسایل برقی با …شارژ کارتریج در محلتولید و عرضه بلوک سبک استانداردسنین پلاست