طراحی و دکوراسیون فضاهای مختلف …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانتعریف ریموت یدک غیرفعالسازی ریموت …مدرس و مترجم زبان پرتغالی