اخذ گواهی بازرسی COI وارداتمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …مس الیاژی

کشور سهامداران؛ با آزادسازی سهام عدالت عملا 60 میلیون ایرانی، بیش از70درصد جمعیت ایران سهامدار شرکت‌های بزرگ صنعتی، مالی و خدماتی می‌شوند