بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …دستگاه دوخت دستیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801

رمان «شاگی بین» برنده بوکر2020