نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …دوره آموزش بازیگریارائه انواع دستگاه حضور و غیاباجاره بالابر

توصیه‌های رئیس مجلس به کارگروه‌های بزرگداشت دهه فجر؛ ۲۲ بهمن نباید تبدیل به میتینگ انتخاباتی شود