ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …تعمیرات موبایل در امداد موبایلنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

دستور جهانگیری به وزیر کشور: عوامل تشکیل اجتماع مشهد شناسایی و با آنان برخورد شود