شورای تامین: مردم مصرف گوشت گوسفندی را حذف کرده‌اند