آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۵۸۲۱۷۳۷ نفر مبتلا و ۱۲۴۵۸۵ نفر فوتی