حذف کامل دفترچه بیمه سلامت از اول دی

حذف کامل دفترچه بیمه سلامت از اول دی