نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …اجاره خودرو وتشریفاتفروش سگ آپارتمانی ، یورکشایرقارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسید

در شرایط صلح به مردم قول‌هایی داده بودیم نه موقعیت جنگی/ همه رهبران بزرگ به صراحت می‌گویند که آمریکا اشتباه کرد