باقری: طرف‌های مقابل برای پاسخ به پیشنهاد‌های ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌هایشان هستند / پس از مشورت، هفته آینده گفتگو‌ها در وین ادامه می‌یابد

باقری: طرف‌های مقابل برای پاسخ به پیشنهاد‌های ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌هایشان هستند / پس از مشورت، هفته آینده گفتگو‌ها در وین ادامه می‌یابد