اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرصت موجود برای حصول توافق را مغتنم بشماریم/ تاکید بر به توافق رسیدن طرف‌ها در مذاکرات وین