اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا در برابر مصوبه‌تان که خلاف قانون اساسی است، سکوت کرده‌اید؟