اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با اغتشاشگران فقط در بازداشتگاه توانستیم حرف بزنیم، قبل از آن نمی‌شد/ دشمن می‌خواهد جمهوری اسلامی را در دنیا بی‌آبرو کند