ابراهیم رئیسی: عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود/ ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا متصل می‌شود