واکنش نماینده مجلس به افشای فایل صوتی‌اش درباره طرح صیانت/ من متخصصم، جلسه را مدیریت کردم

واکنش نماینده مجلس به افشای فایل صوتی‌اش درباره طرح صیانت/ من متخصصم، جلسه را مدیریت کردم