نقش خاتمی در جریان اصلاحات فقط مشورتی است/ جریان اصلاح‌طلب باید همواره خودش را با مطالبات مردم تطبیق بدهد