قالیباف از کدام مدیران انتقاد می‌کند؟/ مگر مجلس و رئیسش در این ۱۶ ماه چه کرده اند؟