اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه طعنه‌آمیز محمود صادقی به رئیسی در پی فساد میلیاردی چای دبش!